Valuta wijzigen: USDGBPEUR

Taal wijzigen: DeutschEnglish (UK)EspañolFrançaiseDutch

Disclaimer

Disclaimer

 

Het onderstaande is van toepassing op de website GIE-TV.com Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Eigendom
De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van GIE-TV.com

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van GIE-TV!. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie wordt door GIE-TV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het

mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. GIE-TV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen

met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar websites derden
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van GIE-TV.com, welke geen eigendom zijn van

GIE-TV.com, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van GIE-TV.com. Hoewel GIE-TV.com uiterst selectief is ten aanzien

van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van

eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet

door GIE-TV.com worden onderhouden wordt afgewezen.

Beschikbaarheid website
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen

ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor

eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Uitsluiting aansprakelijkheid schade
GIE-TV.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of

in enig opzicht verband houdt met de website. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op

wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u zich richten tot GIE-TV.com.

 

 

Al onze prijzen zijn excl. BTW af Heerhugowaard

 

(c) 2002 - 2018 GIE T.V.

 

"GIE T.V." wil graag een cookie op uw computer plaatsen om de website op een juiste manier te laten werken. Om meer te weten over cookies; zie onze privacy policy.

Ik ga akkoord met cookies van deze site.